niedziela, 5 maja 2019

Wyniki konkursu „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński”

Zakończył się konkurs literacko-krytyczny „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński”, organizowany przez Nowohuckie Centrum Kultury. Wszystkich nadesłanych prac było dokładnie sto! 

W dniu 29 kwietnia 2019 roku w Nowohuckim Centrum Kultury odbyło się posiedzenie jury konkursu literacko-krytycznego „Opowiedz o… Zdzisław Beksiński”, w składzie: Piotr Dmochowski, Joanna Gościej-Lewińska, Krzysztof Niedźwiedzki, Robert Kasprzyckim i Zbigniew Grzyb. Po zapoznaniu się z setką nadesłanych prac jury wyłoniło laureatów.


kategoria prac uczestników Konkursu w wieku do lat siedemnastu


Pierwsza Nagroda: 
Sabina Augustyn – praca bez tytułu

Wyróżnienia:
Ignacy Kamiński – praca bez tytułu
Jan Waligóra – praca pt. „Zagadka katedry”
Anna Wójcik – praca pt. „Ważne jest to, co ukazuje się naszej duszy (…)”.


kategoria prac uczestników w wieku powyżej siedemnastu lat

Pierwsza Nagroda:
Jakub Grabowski – praca bez tytułu

Wyróżnienia:
Kamil Menke – praca pt. „Beksińskiemu wszystko wolno”
Grzegorz Koszewski – praca pt. „Przyjaciel”
Paweł Furgał – praca pt. „Szkic o Beksińskim”


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie informujemy, że o terminie i miejscu uroczystej Gali wieńczącej Konkurs, podczas której zostaną wręczone nagrody, osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione odrębnym pismem.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza